Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben.

Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen

1. A pályázattípus célja

Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az ifjúsági szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek célja a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet lehet.

 

3. Támogatható tevékenységek

Strukturált párbeszéd: a fiatalok és az ifjúsági területen aktív döntéshozók találkozói.

 

4. A programban részt vevő országok

A támogatható partnerországok szervezetei csak partnerként (nem pályázóként) vehetnek részt a projektekben.

 

5. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

 

6. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása. Strukturált párbeszédre irányuló találkozónak odaítélhető maximális támogatás projektenként: 50 000 EUR

 

7. A pályázás menete

Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

 

8. A pályázatok beadásának határideje

 

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található
Pályázati útmutató: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 
Pályázati felhívás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN

Utolsó módosítás: 2019.02.18.