Erasmus+ Nívódíj - A 2021-es díjazottak

 

A projektoktatás képességének kialakítása a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban

A nemzetközi tapasztalatszerzésen túl, szakmailag felfrissülve, többlettudással és kibővített kapcsolatrendszerrel tértek haza a Xántus János Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium pedagógusai „A projektoktatás képességének kialakítása” című Erasmus+ projekt keretében megvalósított külföldi továbbképzésekről. Horváth Zsolttal, a projekt koordinátorával beszélgettünk az Erasmus+ Nívódíj elismerésben részesült pályázatról.

További információ a projektről >>
Erasmus+ program >>

 


  Zöld utakon a fenntartható vendéglátás felé – Magyar Máltai 
  Szeretetszolgálat Óbudai Technikum és Szakképző Iskola

  A vendéglátás olyan terület, melynek működése számos környezetkárosító hatással jár, s
  ezek mérséklése közös feladat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Technikum és
  Szakképző Iskola ezt szem előtt tartva határozta meg a „Zöld út a vendéglátásba 2 - A
  fenntarthatóság a gyakorlatban”
című Erasmus+ projekt fő céljaként a fenntarthatóság és
  a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) elveinek tudatosítását. Az Erasmus+
  Nívódíj elismerésben részesült projekt élményeiről, mérföldköveiről és utóéletéről Siki
  Andor koordinátorral beszélgettünk.

  További információ a projektről >>
  Erasmus+ program >>


Az oktatás és a munka világa közötti távolság csökkentése agrárinformatikai ismeretekkel – Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Az elmúlt 15 év során a mezőgazdaság alapvetően megváltozott, egyre inkább tudásintenzív ágazattá vált. A munkaerőpiac aktuális igényeihez megfelelő képzettségű munkaerőre van szükség, melyre a mezőgazdasági oktatásnak gyorsan kell reagálnia. Ezt az igényt figyelembe véve az Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola „Connecting VET Teachers to Agriculture 4.0” című Erasmus+ projektjének kiemelt célja volt, hogy innovatív gyakorlatokat alkalmazó online, hálózatos együttműködésen alapuló és ingyenesen elérhető képzést hozzon létre a szakképzésben tanító tanárok részére. Az Erasmus+ Nívódíj elismerésben részesült projekt során szerzett tapasztalatokról Horváth Zoltán koordinátort kérdeztük.

További információ a projektről >>
Erasmus+ program >>


  Az Erasmus+ kiváló keret arra, hogy céljainkat megvalósítsuk – Vidéken
  Jó! Alapítvány

  Globális szintű, komplex problémákra egy ifjúsági csere keretében is lehet megoldásokat
  keresni és adni. Ezt bizonyítja a Vidéken Jó! Alapítvány „Less Food Loss” (Kevesebb
  ételpazarlás)
című Erasmus+ Nívódíj elismerésben részesült projektje, amely az
  élelmiszerpazarlás kihívásaira keresett választ. Kovács Orsolya nemzetközi
  projektkoordinátorral és Bozsits Józseffel, az alapítvány elnökével beszélgettünk.

  További információ a projektről >>
  Erasmus+ program >>

 


 

Erasmus+ Nívódíj - A 2020-as díjazottak

 

Szakmódszertani, digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése a Vasváriban - Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

Az intézmény első Erasmus+ mobilitási projektjében a részt vevő 14 munkatárs módszertani, digitális és nyelvi készségeit fejlesztette külföldi továbbképzéseken. A projektben nyelvtanárok, informatika és közgazdász tanárok, illetve az iskolavezetés is részt vett. A modern ismeretek iskolai alkalmazásának köszönhetően a tanórák izgalmasabbá, változatosabbá, a pedagógusok pedig motiváltabbá váltak, így a szakmai fejlődés pozitív hatásaiból az egész iskola profitálhat.

További információ a projektről >>

 


  No Stereotypes But Diversity – Budapest XIII. Kerületi Ady Endre
  Gimnázium

  Négy iskola két évig dolgozott az előítéletek és a sztereotípiák megértését támogató
  módszerek alkalmazásán ebben az Erasmus+ projektben. Olyan megoldásokat kerestek,
  amelyek lehetővé teszik egy toleránsabb gondolkodásmód és egy békésebb világ
  kialakítását, miközben a diákok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése is komoly
  hangsúlyt kapott. A közös munka során összeállítottak egy módszertani gyűjteményt, ami
  hasznos segítséget jelenthet a társadalmi befogadás témakörének feldolgozásához
  bármelyik iskolában.

  További információ a projektről >>

 


Zöld Árnyalatok a szakképzésben és a munkaerőpiacon délen – Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája

Modern, rendszerszemléletű iskola és a korszerű követelményeknek megfelelő képzés – ezt érte el az intézmény az Erasmus+ projektjének köszönhetően. Többségében sajátos nevelési igényű diákjaik valós munkatapasztalatot szerezhettek külföldön; oktatóik és tanáraik pedig szakmai látogatásokon, továbbképzéseken vehettek részt. A megismert módszereket, technológiákat és a környezettudatos szemléletet beépítették a mindennapi folyamatokba, ezáltal erősödött a diákok tanulási motivációja, ami hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkenéséhez is.

További információ a projektről >>

 


  Grandis XXI. - Vocational Education for Interprofessional Elderly Care in the
  21st century – PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és
  Szolgáltató Kft., Gödöllő

  Az Erasmus+ partnerség - kisvállalkozások, két egyetem, szakképző és felnőttképző
  szervezetek összesen öt országból – online képzést fejlesztett szociális gondozók
  digitális készségeinek fejlesztésére. A képzés azokat a 21. századi digitális távgondozási
  és kommunikációs eszközöket mutatja be, amelyekkel a szociális gondozók segíthetik az
  idős emberek önálló életvitelét fenntartani, fizikai és mentális jólétüket, szociális
  hálójukat megőrizni, és amelyek egyben a gondozók munkáját is megkönnyítik. A nagy
  sikerrel zárult kísérleti képzésben szociális gondozók, szociális és egészségügyi
  szakképzésben oktató tanárok és tanulók vettek részt.

  További információ a projektről >>

 


Capacity Building in the Social Sector through the Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE Region – Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest

Önkéntesek bevonásával segítették a szociális intézményekben élők és dolgozók mindennapjait a SoVol című Erasmus+ projektben. A partnerek kézikönyveket és módszertani útmutatókat hoztak létre, valamint képzéseket is szerveztek az érintetteknek. Az önkéntesek által a dolgozók extra segítséget kaptak, a gondozottak számára pedig új szolgáltatások és programok váltak elérhetővé. A projekt hosszú távú hatása, hogy a partnerek által kidolgozott szakmai útmutatók segítségével a szociális intézmények maguk is képessé válnak hatékony önkéntes programok kialakítására és működtetésére.

További információ a projektről >>

 


  Let it be vol. 2 - Shared Wisdom – Együttható Egyesület, Budapest

  A fiatalokkal foglalkozó szakemberek kiégésével, illetve annak kezelésével foglalkozott ez
  az Erasmus+ projekt, amelyben ifjúsági szervezetek képviselői, kortárs segítők,
  pszichológusok, mentorok és animátorok vettek részt. Számukra képzést szerveztek, ahol
  megismerhették a peer szupervízió módszerét, amellyel kezelhetők a belső feszültségek
  és ellentmondások. A tapasztalatok alapján egy kiadványt is készítettek, amelyben a
  tréning és a módszer legfontosabb lépései mellett esettanulmányokat is bemutattak.

  További információ a projektről >>

 


 

Párbeszéd a Roma Nőkért – Bagázs Közhasznú Egyesület, Budapest

A roma nők csoportja az egyik legkevésbé képviselt és leginkább kiszolgáltatott társadalmi réteg. Ennek az önkéntesek és szakértők bevonásával megvalósult Erasmus+ projektnek ők álltak a középpontjában. A projekt célja az volt, hogy a dányi cigánytelepen felépítsenek egy erősnői közösséget, akik a helyi problémák megoldásának is aktív részesei lehetnek. Különböző szituációs gyakorlatok, foglalkozások és beszélgetések segítségével érték ezt el, a drogproblémák megjelenését is hatékonyan kezelő összefogásuk pedig más települések számára is példaértékű lehet.

További információ a projektről >>

 


 

Erasmus+ Nívódíj - A 2019-es díjazottak

 

Profi üzleti mentorok menthetik meg a kis- és középvállalkozásokat

Milyen segítség nyújtható a vállalkozásoknak ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresen működjenek? A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szakemberei szerint az egyik ilyen eszköz az üzleti mentorálás lehet. Ezért a témával nemzetközi partneri kör bevonásával foglalkoztak három éven keresztül az Erasmus+ program támogatásával.

További információ a projektről >>

 

 


  A lelki egészségvédelem a kulcs a zökkenőmentes mindennapokhoz

  A pécsi Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodájában folyó munka példaértékű az
  Erasmus+ iskolai, óvodai partnerségek pályázattípusban. Eddigi eredményeik bizonyítják,
  hogy óvodás korú gyermekekkel is lehet minőségi és pozitív változásokat generáló
  tevékenységeket megvalósítani.

  További információ a projektről >>

 

 


A külföldi tapasztalatszerzés után még komolyabban veszik a szakmájukat

A Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája több mint 20 éve építi nemzetközi kapcsolatait. Számos alkalommal mutattuk már be kimagasló eredményeiket, jó példáikat.

Mostani, Erasmus+ Nívódíjas projektjük minden szempontból kiemelkedő színvonalon teljesített. Hat országra kiterjedő mobilitást valósítottak meg, ami 45 tanuló és 8 munkatárs szakmai tapasztalatszerzését foglalta magában.

További információ a projektről >>

 


  RészreVétel - A fiatalok közösségben dolgoznak!

  Élményalapú képzéssorozat, fiatalok és önkormányzatok döntéshozóinak aktív
  párbeszéde, egy hiánypótló kötet az ifjúsági munkáról… Ezeket egyesítette a Gyermek- és
  Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) strukturált párbeszéd projektje, amelybe közel
  40 települést és 455 résztvevőt vontak be. A fiatalok megismerhették a fenntartható
  településfejlesztés szempontjait, felmérték saját közösségük igényeit, és párbeszédbe
  kezdtek az önkormányzatok döntéshozóival.

  További információ a projektről >>

 


A kulcs az állandó megújulás

Az innováció kérdése az elmúlt évtizedekben világszerte kiemelt figyelmet kapott, húsz
éve pedig már az oktatásban is előkelő helyen áll. Az egyre gyorsabban változó környezetben a tudományos tudás mellett szükséges a megfelelő technikai műveltség is, éppen ezért sok hazai köznevelési intézmény elkötelezetten támogatja pedagógusai szakmai megújulását. A Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium tanárai számára az Erasmus+ köznevelési mobilitási pályázat keretében megvalósított továbbképzések kiváló lehetőséget adtak kompetenciáik fejlesztésére.

További információ a projektről >>


  A kommunikációs csatornák megtisztítása

  A Qualitimpact Informal Group ENCORE projektje igazi sikerszériaként zárult. A projekt a
  szektorok közti kommunikáció javítását, az ifjúsági szektoron belüli networking és
  disszeminációs kapacitások erősítését tűzte ki célul, amihez gyakorlati kommunikációs
  technikákat is kínáltak az általuk szervezett képzéseken. A résztvevők olyan módszereket
  sajátíthattak el, amelyek létező problémákra valós megoldásokkal szolgálhatnak
  munkájuk során.

  További információ a projektről >>

 


Látogassa meg Youtube csatornánkat is, ahol további videókat talál a témában!

 

 

 

Utolsó módosítás: .