Alma a fán műhelysorozat – Fókuszban a társadalmi befogadás az oktatásban

A Tempus Közalapítvány délutáni szakmai rendezvénysorozata az érintett szereplők számára

Időpont: 2021.03.25. 15:00-18:00
Helyszín: Online

Az évek óta népszerű Alma a fán pedagógusoknak és az Alma a fán – Fókuszban a korai iskolaelhagyás műhelysorozatunkhoz kapcsolódóan 2019-ben útjára indítottuk az Alma a fán – Fókuszban a társadalmi befogadás az oktatásban címet viselő műhelysorozatunkat, fórumot teremtve az együttműködésre, az együtt tanulásra a pedagógusok, szülők, iskola- és munkaközösség-vezetők mellett a társterületek szakemberei számára is. A délutáni, háromórás klubrendezvények célja, hogy az érintett szereplők számára teret biztosítsanak a párbeszédre és a tudásmegosztásra.

Értjük egymást? Értsük egymást!
Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre II/1.

Célcsoport: iskolavezetők, pedagógusok, ifjúságvédelmi felelősök, pedagógiai szakszolgálatok, szociális és gyermekvédelmi intézmények szakemberei, iskola-egészségügyben dolgozók és civil szervezetek képviselői, illetve a témában érintett további szakemberek

Jelentkezés: A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A maximális létszám: 90 fő, a jelentkezések elfogadása a regisztráció sorrendjében történik (túljelentkezés esetén ez alól kivételt jelenthet, ha egy intézményből aránytalanul sok jelentkező lenne).

Háttér: Az oktatás a szülők és az iskola közös felelőssége, melyet a két fél kö­zötti kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatra és együttműködésre kell alapozni. Az ösztönző otthoni környezet és a szülői részvétel döntő fontosságú a gyermek tanulási, kognitív, társadalmi és érzelmi fejlődésében. Gyakran előfordul azonban, hogy az iskola és a csa­ládok közti viszony problémás. Ennek egyrészt okai lehetnek a szülők előző oktatási ta­pasztalatai, iskolai végzettsége, kulturális és társadalmi-gazdasági hát­tere, az eltérő gyereknevelési stílus, vagy az iskolai „kultúrával” és „nyelvvel” kapcsolatban tapasztalt távolság. Másrészt az is előfordulhat, hogy a tanárok a szülőket passzívnak, vagy épp ellenkezőleg, tolakodónak tartják, illetve nincs elegendő idejük vagy tapasztalatuk ahhoz, hogy haté­konyan megszólítsák és bevonják a szülőket.

Műhelyünk célja, hogy a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportjának munkatársaival, és a meghívott előadóval együttműködve átgondoljuk, hogy milyen eszközökkel tudjuk támogatni az iskola és a családok közötti kommunikáció fejlesztését, ami segíthet kiépíteni a bizalmat és a kölcsö­nös megértést. A résztvevők megismerhetik saját határaikat, és reflektálhatnak az együttműködést gátló tényezőkre, majd ezekből merítve átgondolhatják saját gyakorlatukat, új utakat kereshetnek a megoldáshoz.  

A műhelymunkát megelőzően a résztvevők először egy rövid, gondolatébresztő előadás keretében ismerhetik meg a Tempus Közalapítvány társadalmi befogadást támogató projektjét, valamint az ún. „Átfogó iskolai megközelítés” stratégiáját, amelyben az iskolák döntő szerepet játszanak abban, hogy minden tanuló – az egyéni és családi, valamint társadalmi-gaz­dasági helyzetétől és élettapasztalatától függetlenül – maradéktalanul kihasz­nálhassa az összes fejlődési lehetőségét.

Ezután a résztvevők megismerhetik egy olyan iskola gyakorlatát, amely állami keretek között működtet esélyteremtő inkluzív iskolát, sok éves tapasztalattal, folyamatos reflektálással és fejlődéssel. Az előadásban érintjük mind a formális (pl. szülői értekezlet), mind az informális (pl. társasági esemény) módszereket, amelyek egyaránt használhatók a gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére, illetve kitérünk a digitális tanrend okozta kihívásokra is.

A műhely második részében interaktív csoportmunkára hívjuk a résztvevőket, amelyeket virtuális szobákban tartunk meg.

Az első három Alma-műhely alkalmával az alábbi témákat jártuk körül szakértőink segítségével, amelyek elérhető anyagait szintén figyelmükbe ajánljuk:

  1. Hatékony kommunikációval a társadalmi beilleszkedésért küzdő gyerekek támogatásáért (2019. október 17.)
    https://tka.hu/rendezveny/12498/alma-a-fan-hatekony-kommunikacioval-a-tarsadalmi-beilleszkedesert-kuzdo-gyerekek-tamogatasaert 
  2. Befogadó oktatási környezet (2020.02.27.)
    https://tka.hu/rendezveny/13359/alma-a-fan-befogado-oktatasi-kornyezet 
  3. Tudásportálokkal és projekteredményekkel a tanulók támogatásának szolgálatában (2020.10.01.)
    https://tka.hu/rendezveny/14466/alma-a-fan-muhelysorozat-fokuszban-a-tarsadalmi-befogadas-az-oktatasban-online 

Program

14:50-15:00 Csatlakozás az online felülethez
15:00-15:05 Üdvözlés és a műhely bemutatása
Jakab Erika, koordinátor, Tudásmenedzsment csoport, Tempus Közalapítvány
15:05-15:25

Bemutatkozik a STAIRS - a Tempus Közalapítvány társadalmi befogadással foglakozó projektje, és érintjük, hogy az átfogó iskolai megközelítésnek milyen hatása lehet a szülőkkel való együttműködésre 
Csernovitz Adél, STAIRS projektvezető, Tudásmenedzsment csoport, Tempus Közalapítvány

15:25-15:40

Hangolódás: hogyan működik együtt az iskola és a szülők? Mit adott és mit vett el tőlünk a pandémia? 
Szűcs Marianna, STAIRS projektkoordinátor, Tudásmenedzsment csoport, Tempus Közalapítvány

Mentimeter

Padlet

15:40-16:10

Mit tehetünk pedagógusként a jó és zökkenőmentes tanár-szülő kapcsolatért? A Deák Diák Általános Iskolában így próbáljuk.
Szabolcs Csilla, Deák Diák Általános Iskola (Budapest), tanító, szülői koordinátor

Szabolcs Csilla: Jó gyakorlat. Szülő- Pedagógus együttműködés és kommunikáció a budapesti Deák Diák Általános Iskolában.

16:10-16:25 Szünet
16:25-17:25 Párhuzamos műhelymunkák két virtuális szobában, két körben
17:25-17:35 Szünet
17:35-17:50 A műhely összegzése, kérdések és válaszok
17:50-18:00 A rendezvény zárása

Jelentkezni legkésőbb március 23-ig, illetve a szabad helyek függvényében lehet. A rendezvényre maximum 90 főt várunk, amint a regisztráltak száma eléri ezt a létszámot, a regisztrációt lezárjuk.

Az eseménnyel kapcsolatos kérdéseiket Jakab Erika koordinátornak, a rendezvény szakmai felelősének tehetik fel az erika.jakab{kukac}tpf.hu e-mail címen.

Utolsó módosítás: 2021.04.15.

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.


Rendszerünk rögzítette a regisztrációját, melynek elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön a Tempus Közalapítvány legfrissebb híreiről, rendezvényeiről, kiadványairól és a legfontosabb pályázati információkról!

Üdvözlettel,
Tempus Közalapítvány