Erasmus ösztöndíj hallgatóknak

  Erasmus+ tanárok

  Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk

  Európai Ifjúsági Portál

  100újélmény

  Campus Mundi ösztöndíjak

  Europass Magyarország

  Európa a polgárokért program

  A tanulás jövője

  Study in Hungary

  ErasmusPlus_HU

  Campus Mundi


Erasmus+ projekttermékek

Kíváncsi, mi minden készült az Erasmus+ projektek keretében? Böngésszen projekttermék válogatásunkban!

Az alábbi leírásokból innovatív módszertanokat, applikációkat, társasjátékokat, tananyagokat, kurzusokat és számos más hasznos terméket ismerhet meg megvalósult Erasmus+ projektekből az oktatás, képzés és ifjúság területein. Az összegyűjtött anyagok bárki számára elérhetők és hasznosíthatók.

Inspirálódjon az Erasmus+ projekttermékekkel!

  

felnőtt tanulás felsőoktatás ifjúság köznevelés szakképzésaktív állampolgárságdigitális oktatásegészségmegőrzésfenntarthatóságfoglalkoztatás és pályaorientációfogyatékossággal élőkhelyi ifjúsági munka fejlesztésehátrányos helyzetű fiatalok és felnőttekiskolai lemorzsolódáskompetencia- és készségfejlesztésközösség építésmezőgazdaságmobilitásművészeti nevelésnemformális tanulásnyelvoktatáspedagógusok fejlesztésetermészettudományoktársadalmi befogadásvállalkozókészség fejlesztéseóvodapedagógiaönkéntesség

Inspirálj és motiválj!

Az Interregió Fórum Egyesület innovatív gyakorlatokat oszt meg a kisiskolások oktatásához M’inspire című, digitális oktatást támogató csomagjukkal.

Elolvasom

Jó gyakorlatok gyűjteménye az aktív állampolgárságért

A Közgazdasági Politechnikum Citizenship Education in European Secondary Schools projektjének témája az aktív állampolgárság, a demokratikus életben való részvétel és a tolerancia. Az intézmény ehhez kapcsolódó jó gyakorlatait egy gyűjteményben, illetve egy videóban mutatja be.

Elolvasom

FLOURISH – Coachinggal a szervezeti innovációért

A pandémia által okozott gazdasági környezetváltozás szinte minden vállalkozó életére hatással van. Nem beszélve arról, hogy manapság az üzleti növekedéshez az innováció szinte elengedhetetlen bármely szektor esetén. A Kiválósági Díjjal kitüntetett, 2018. október és 2020. október között megvalósuló „FLOURISH – Szervezeti innováció elősegítése” című Erasmus+ projekt (2018-1-BG01-KA202-048014) és annak eredményei ebben nyújtanak segítséget.

Elolvasom

Útmutatás pedagógusok számára az IKT eszközök sikeres használatához

Az információs és kommunikációs technológia (IKT) bevonása önmagában nem elegendő ahhoz, hogy hatékonyan támogassa a hagyományos oktatás sikerességét – ezt már a szakirodalom is rengetegszer taglalta az utóbbi évtizedben. A technológiai változások gyorsasága miatt szinte lehetetlen aktualizált tartalmú tankönyvekkel ellátni a szakképző intézményeket. Emellett a hallgatók számára tananyagot előkészítő pedagógusoknak egyre inkább figyelembe kell venniük az interneten elérhető hatalmas mennyiségű információt.

Elolvasom

ECO-MOTIVE - képzők képzése a vidéki kistelepülések ökológiai szemléletű gazdálkodásának elősegítésére (Training-the-trainers for ecological small scale production)

Az ECO-MOTIVE projekt elsődleges célja egy olyan képzés kidolgozása volt, ami jövőbeli képzőket képez – vidéki kistelepülések agrár szakembereit –, akik képesek átadni a háztáji biogazdálkodáshoz kapcsolódó ismereteiket szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, többek között közfoglalkoztatásban dolgozó személyeknek.

Elolvasom

The Sound of Business – Vállalkozói kompetenciafejlesztés projekt ciklus menedzsment és rock zene segítségével

2018 őszén indult útjára a The Sound of Business című projekt. A két éves futamidejű program, amely lassan a végéhez közeleg, számos hasznos információval segíti azokat a felnőtteket, akik vállalkozás indításában gondolkodnak, vagy azokat, akik már vállalkozók, de elmélyítenék az ismereteiket. A célcsoportba a munkakeresők és a felnőtt-képző intézmények is beletartoznak.

Elolvasom

Benne vagy? – Színházpedagógia a bullying megelőzésére

A színházi nevelés módszerei hatásosan hozzák felszínre a fiatal közösségek rejtett ügyeit, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy szót emeljenek a zaklatás témájában. Az Erasmus+ ifjúsági projekt keretében kutatási anyag, blog és online applikáció készült, melyek hosszú távon segíthetik a témakör megértését és a bullying megelőzését.

Elolvasom

Mit tanulhatunk az állatoktól? – Oktatási anyag az érzelmi intelligencia fejlesztéséért

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány egy Erasmus+ stratégiai partnerségi projektben térképezte fel az emberek és állatok interakcióját, mint az érzelmi intelligencia erősítésének terepét. Az együttműködés keretében számos ifjúságsegítőknek szóló módszertani anyag készült: jógyakorlat-gyűjtemény, képzési terv, résztvevői munkafüzet és óravázlatok.

Elolvasom

Vox Pop: a vita (nem) játék

Trénerek, tanárok, szülők és fiatalok egyaránt használhatják azt a vitajátékot, amelyet a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Párbeszéd helyben érted című Erasmus+ ifjúsági projektje keretében készítettek.

Elolvasom

A Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája

A Europe Goes Local projekt eredményeképpen elkészült a Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája. Az Erasmus+ nemzeti irodák együttműködésével megvalósult projekt a helyi ifjúsági munka fejlesztését tűzte ki célul, és az elkészült kiadvány konkrét iránymutatássá alakítja az ifjúsági szakemberek tevékenységeinek céljait megfogalmazó dokumentumokat.

Elolvasom

PlayIN'clusive - Játékokkal a társadalmi befogadásért

A PlayIN’clusive című Erasmus+ ifjúsági projektben tíz különböző játékot fejlesztettek a részt vevő fiatalok. Létrehoztak egy kézikönyvet is, amelyet olyan fiataloknak terveztek, akik magukban vagy segítőjükkel szeretnének végighaladni a játékfejlesztés fázisain.

Elolvasom

Interkulturális asszociáció kártyajátékkal

A Dél-Alföldi Eurotender Ifjúsági Kulturális Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület DixIt Yourself! című projektjében a résztvevők személyes történeteiket felhasználva készítették el az interkulturalitáshoz kapcsolódó képes kártyákat a Dixit nevű játék mintájára.

Elolvasom

Kézikönyv az iskolai lemorzsolódás ellen

A Firka Ifjúsági Egyesület Erasmus+ projektje a lemorzsolódás megelőzésére és a veszélyeztetett fiatalok megerősítésére fókuszált. Ifjúsági szakembereknek szóló tréningjük során olyan módszereket és eszközöket sajátíthattak el a résztvevők, melyekkel hatékonyan tudják felvenni a küzdelmet a lemorzsolódás problémájával. Az On the spot – How to stop youth dropout című projektben készült kiadványt iskolák is jól tudják hasznosítani.

Elolvasom

Oktatási anyag a városi méhészkedéshez

A Messzelátó Alapítvány Erasmus+ ifjúsági projektjében szakmai kiadványt készítettek a méhészetről, ezzel együtt pedig érzékenyítették a fiatalokat a társadalmi és környezeti témák iránt. A projekt jól mutatja, hogy egy speciális témán keresztül is megvalósulhat az aktív állampolgárságra nevelés.

Elolvasom

Települési ifjúsági munka a gyakorlatban

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) közel 40 települést és 455 résztvevőt vont be RÉszreVétel című Erasmus+ ifjúsági párbeszéd projektjébe. A projekt célja az volt, hogy a részt vevő fiatalok megismerjék a fenntartható településfejlesztés szempontjait, felmérjék saját közösségük igényeit, és ezek alapján fogalmazzák meg ötleteiket a döntéshozókkal történő párbeszédben. A projekt keretében elkészült kiadvány hiánypótló összefoglalása a települési ifjúsági munka módszertanának.

Elolvasom

Helping hand – az ADHD tudatos felismerését és hatékony kezelését elősegítő felkészítés pedagógusok számára

A figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenesség (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) az egyik leggyakrabban diagnosztizált betegség a gyermekek és a fiatalok körében. A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. projektjében óvodapedagógusok számára dolgoztak ki olyan eszközöket, amelyek segítségével ők is felismerhetik az ADHD-t.

Elolvasom

Pályaorientációs képzések az iskolaelhagyás és lemorzsolódás megelőzése érdekében

Napjainkban egyre nő azoknak a szakiskolai tanulóknak a száma, akiknél fennáll a lemorzsolódás vagy a korai iskolaelhagyás veszélye. Ahhoz, hogy a tanulók a lehető legtöbb információ birtokában önálló, felelős döntést tudjanak hozni a jövőbeli karrierjüket érintő kérdésekben, a szakiskolai tanárok aktív részvételére van szükség. A pályaorientációs képzés a szakiskolákban híd lehet az iskola és az üzleti világ között, megkönnyítheti az átmenetet az iskolából a munka világába.

Elolvasom

Minőségbiztosítási szoftverfejlesztés a pedagógusok szakmai támogatásáért

A kétezres évek második felében egyre inkább megnőtt az igény az iskolák belső minőségkultúrájának fejlesztésére, illetve a minőségi oktatást elősegítő minőségmenedzsment megoldásokra. A szintén az ebben az időszakban kidolgozott magyar pedagógus életpálya-modell által pedig egy teljesen újszerű, ám jelentős adminisztrációs terhekkel operáló rendszer jött létre a pedagógusi szakmában, mely az új lehetőségek mellett további kihívásokat is hozott magával. Ennek támogatására az IT Study Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont vezetésével megkezdődött egy olyan alkalmazás létrehozása, mely a pedagógusok mindennapi munka- és oktatásszervezését, valamint a pályaorientáció körüli ügyintézést is könnyebbé teheti.

Elolvasom

Filmek az emberi jogokról

A Creative Elaphant Studio Kft. LAWrider című nemzetközi ifjúsági kezdeményezése három ország középiskolás fiataljainak együttműködésével zajlott le, akik az alapvető emberi jogok egyes cikkelyeit dolgozták fel általuk kitalált történetek alapján. A projekt keretében tíz darab tíz-tizenöt perces, emberi jogi témákat feldolgozó szkeccs filmsorozatot és az ezek témáját feldolgozó, tíz darab különálló óravázlatot hoztak létre, melyeket aztán széles körben terjesztettek Európa-szerte.

Elolvasom

Agriteach 4.0

A Connecting VET Teachers to Agriculture 4.0 című project célja, hogy segítse a mezőgazdaságot oktató szakmai tanárokat, tanítási módszereik megújításában azáltal, hogy ingyenes „Teachers for Farming 4.0” online kurzusokat biztosít a távoktatás pedagógiai modellje alapján.

Elolvasom

Hatékony programok, jó gyakorlatok a felnőttkori tanulás elősegítéséért Békés megyében

Az ACCESS TO VET - kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással című Erasmus+ projekt a munkavállaláshoz szükséges transzverzális kompetenciák (pl. tanulás képessége, kommunikáció, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, csapatmunkára való alkalmasság, kritikus gondolkodás, stb.) fejlesztése, valamint az előzetesen megszerzett tudás beszámítása területén a nemzetközi partnerek által alkalmazott jó gyakorlatok kölcsönös megismerésére, és a partnerszervezeteink szakmai tevékenységének továbbfejlesztésére fókuszált.

Elolvasom

Mezőgazdasági innováció közvetítői segítséggel – avagy miképpen lehet hatékonyan a fogyasztói igényeket és az iparági szolgáltatásokat összekötő brókereket képezni

Minden iparági innováció során megvan a fejlesztésre és fejlődésre való késztetés, és ez alól a mezőgazdaság sem kivétel. Ugyanakkor maga az innováció és az innovatív eredmények nem minden esetben érnek el a fogyasztókhoz, akik élvezhetnék annak előnyeit. Ennek oka, hogy szakadék húzódik a kutatóintézetek és a potenciális felhasználók között, ami a kutatási eredményekből is látszik. Emiatt mezőgazdasági innovációs szolgáltatások jelentek meg a piacon, hogy fejlesztési javaslatokat dolgozzanak ki az innovációs közvetítők koncepciójára, akiknek az lenne a szerepe, hogy összehangolják a keresleti és ellátási igényeket az kutatási és szolgáltatási keretekkel.

Elolvasom

Tréneri anyag NEET fiatalokat segítőknek

Az oktatás, a képzés és a munka világán kívül rekedt (NEET) fiatalok támogatását tűzte ki céljául az EDUNET Alapítvány Erasmus+ felnőtt tanulási projektje. A projekttermékek között tréneri kézikönyv, utókövetési útmutató és tanulmányok is találhatók.

Elolvasom

Tananyag üzleti nyelvoktatáshoz

A tárgyalóképes nyelvtudáshoz a nyelvi szint fejlesztése mellett legalább olyan fontos az ún. soft skillek – mint a tárgyalástechnika, az érvelés vagy a konfliktuskezelés – fejlesztése. Ezzel a filozófiával fejlesztette ki az Antener Oktatásszervező Kft. Üzleti készségfejlesztés angolul című tananyagát.

Elolvasom

Harc a fiatalkori hajléktalanság ellen – nemzetközi jó példákkal

A fiatalkori hajléktalanság egyre nagyobb problémát jelent Európa-szerte, így hazánkban is. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei munkatársi mobilitás keretében arra keresték a választ, hogy nemzetközi szinten milyen jó gyakorlatok léteznek, és hogyan tudják azokat saját intézményükre szabni. A fiatalokat támogató programok kidolgozásában és a hazai gyakorlat kialakításában a nemzetközi jó példákról készült beszámolók is sokat segíthetnek.

Elolvasom

Önkéntes program kialakítása szociális intézményekben

Ehhez nyújtanak segítséget az Önkéntes Központ Alapítvány kézikönyvei és módszertani útmutatói. Önkéntes program révén az intézmények extra segítséget kaphatnak, csökkenthetik a dolgozók túlterheltségét, valamint szolgáltatásaik is bővülhetnek.

Elolvasom

Bővülő szakmai módszertár és külföldi pályaorientációs modellek megismerése

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) országokon átívelő mobilitási programjai számos oktató, szakképzési szakértő és kiutazó diák szakmai életét tették gazdagabbá. A több szakterületet érintő, komplexen megtervezett tanulmányutak és szakmai gyakorlatok során gondosan összeállított módszertani anyagok segítettek abban, hogy a megszerzett tudás a hazaérkezést követően hatékonyan épüljön be a hazai gyakorlatba.

Elolvasom

Magyar Zsonglőr Egyesület – Circus pedagogy for youth workers - Útmutató a nemformális tanuláshoz

Az ifjúsági projektek egyik alapköve a fiatalok nemformális tanulása, ám ritkán esik szó a nemformális tanításról. Milyen eszközök állnak az ifjúságsegítők rendelkezésére, és hogyan adják át őket a fiataloknak? A Magyar Zsonglőr Egyesület Circus pedagogy for youth workers tréningjén készült útmutató segítségével a résztvevő ifjúsági szakemberek a képzést követően saját maguk is képesekké váltak nemformális tanulási módszerek elsajátítására és átadására, melyeket mindennapi munkájukba és saját nemzetközi projektjeikbe is beépíthetnek.

Elolvasom

Módszertani segédanyagok a betegbiztonság oktatásának fejlesztéséhez

A Semmelweis Egyetem MAP4E projektjének legfőbb célja a betegbiztonság előtérbe helyezése volt, hiszen statisztikai adatok szerint minden tizedik beteget ér valamilyen nem várt egészségügyi kár a kórházban való tartózkodása alatt. A projekt kiemelt eredménye, hogy az egységesen kidolgozott módszertani anyagok pozitív változást hoztak az egészségügyben, s biztonságosabbá tették a klinikai gyakorlatokat.

Elolvasom

Győr egészséges útvonala

Egészségmegőrző és város felfedező applikációt fejlesztett ki Győr városának önkormányzata és a Széchenyi István Egyetem a PREHealth elnevezésű Erasmus+ projekten belül. A nemzetközi projekt 2016 decemberében vette kezdetét, és idén júliusban zárult le. Az innovációs programban Győr mellett három másik európai város vett részt: Darmstadt (Németország), Athén (Görögország) és Eindhoven (Hollandia).

Elolvasom

Kéziszótár, ami a hallássérültek elhelyezkedését segíti

A SWING projekt fő célja egy olyan applikáció, a „Képes Szómagyarázat” fejlesztése, amely a hallássérültek elhelyezkedését segíti a gazdaság három szektorában: gasztronómia, turizmus és bútorgyártás. Az Együttműködés az újításért és a jó gyakorlati változásért Erasmus+ innovációs programban négy partnerország vesz részt (Olaszország, Spanyolország, Németország, Magyarország), hazánkat a Munka-Kör Alapítvány képviseli.

Elolvasom

Kristálytiszta elektornika

Az elektronika és a programozás alapjai számos területen megjelennek, folyamatosan növekszik az ilyen szakemberekre való igény a munkaerőpiacon. Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium elektronikai témájú innovatív tananyagot fejlesztett ki a köznevelés számára, amelyet Kristálytiszta Elektronika névre keresztelt tankönyv formájában adnak ki.

Elolvasom

Biogazdálkodásról mindenkinek

Az ökológiai gazdálkodás alapjairól készítettek tananyagot az ECOMotive elnevezésű projektben. Ezzel elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett emberek foglalkoztatását szeretnék elősegíteni. A képzési anyag jól alkalmazható a szak- és felnőttképzés területén, de önkormányzatok és civil szervezetek számára is érdekes és hasznos lehet.

Elolvasom

Felkészülés egy önállóbb életre

Az Európai Unióban és Magyarországon egyaránt fontos célkitűzés, hogy a fogyatékossággal élők ellátása nagy intézmények helyett kisebb, közösségi alapú lakhatást biztosító otthonokban történjen. Az erre való felkészülést támogatta a KézenFogva Alapítvány projektje, amelyben képzéseket és tananyagokat dolgoztak ki, hogy minél inkább gördülékennyé tegyék az átmenetet.

Elolvasom

Kis könyv nagy ötletekhez

Módszertani kézikönyvet készített a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a fiatalok problémamegoldó és kreatív tervezési készségeinek fejlesztéséhez. A kiadványt tanulássegítő céllal alkották meg, és konkrét óravázlatokat is készítettek, hogy a probléma alapú tanítást a pedagógusok beépíthessék az óráikba.

Elolvasom

Játékos tanulás mobileszközökkel

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására és jó képességű diákok tehetséggondozására egyaránt használható az a digitális tananyag, amelyet az InterRégió Fórum Egyesület által koordinált projektben fejlesztettek. A tanári irányítással működtetett játékos feladatok egyszerre inspirálják és motiválják a gyerekeket.

Elolvasom

Mi vár a falakon kívül?

A Váltó-sáv Alapítvány projektjében olyan szellemi termékeket hoztak létre, amelyek nagy segítséget nyújthatnak például deviáns fiatalokkal és felnőttekkel, az iskolarendszerből kimaradó munkanélküliekkel, menekültekkel, hajléktalanokkal vagy fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezetek számára.

Elolvasom

Út az önálló élet felé: képzési modul mentoroknak

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. A kiváltás után - önálló életvitel a pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek számára című Erasmus+ mobilitási projektjében szakmai partnereivel egy olyan képzési tematika kidolgozását tűzte ki céljául, ami hosszú távon a pszicho-szociális fogyatékossággal élők önálló életvitelhez való segítését teszi lehetővé.

Elolvasom

Minden jog fenntartva, 2014 © Tempus Közalapítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002298
Engedélyszám: E/2020/000342

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 1077 BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. • TELEFON: (+36 1) 237-1300 • INFÓVONAL: (+36 1) 237-1320
E-MAIL: INFO{KUKAC}TPF.HU