I. Elérhetőségi adatok 

 1. Hivatalos név: Tempus Közalapítvány  
 2. Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 3. Postacím: 1438 Budapest, 70 Postafiók 508.
 4. Telefonszám: 06-1-237-1300
 5. Központi elektronikus levélcím: info@tpf.hu
 6. A honlap URL-je: https://tka.hu
 7. Ügyfélszolgálat elérhetősége: https://tka.hu/kapcsolat
 8. Adószám: 18154180-2-42
 9. Adatvédelem:
  Adatvédelmi tisztviselő: UNI HILL Consulting Kft.
  E-mail cím: adatvedelem@tpf.hudpo@tpf.hu;
 10. Visszaélésbejelentés: Rupp György, bejelentővédelmi tanácsadó
  Elérhetősége: +36-30-944-6960; visszaelesbejelentes@tpf.hu
  tka.hu/visszaelesbejelentes
   

II. Szervezeti struktúra

  

III. A szervezet vezetői

1. Vezetők, testületi tagok

Főigazgató: Bodrogi Richárd
Főigazgató-helyettes: Dr. László-Gulyás Dóra

KURATÓRIUM

A Kuratórium elnöke: Dr. Czibere Károly
A Kuratórium tagjai:

Dr. Nagy Mariann Veronika
Borosán Beáta
Ljubka Katalin
Dr. Szántó Zoltán
Dr. Nagy Katalin
Breuer Marcell
Eszterhai Marcell
Dr. Lukács Eszter
Dr. Pop Marcell
Borsody Kinga

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Pavlik Lívia
A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Kóczán-Győri Judit Katalin
Kecskés Ádám
Gurubi Flórián
Ádám Andrea

 

2. Szervezeti egységek vezetői

Titkárság
Szabó Bálint, titkárságvezető

 • Projektiroda

Erasmus+ és Felsőoktatási Nemzetköziesítési Igazgatóság
Verses István, Erasmus+ programigazgató
Máté Gergely, Erasmus+ programigazgató-helyettes
Várszegi Dóra, Erasmus+ programiroda stratégiai és fejlesztési igazgatóhelyettes
Dr. Beke Márton, nemzetközi felsőoktatási fejlesztési igazgatóhelyettes

 • Erasmus+ Mobilitási csoport – Dr. Lovászi Attila Gergely, Erasmus+ mobilitási csoportvezető
 • Erasmus+ Partnerségi csoport – Rozgonyi Judit Zsuzsa, Erasmus+ partnerségi csoportvezető
 • Erasmus+ Ifjúsági csoport – Sztráda Eszter, Erasmus+ ifjúsági csoportvezető
 • Erasmus+ Felsőoktatási csoport – Szilárdi Edina, Erasmus+ felsőoktatási csoportvezető
 • Pénzügyi monitoring csoport – Budayné Szentes Dorottya, pénzügyi monitoring csoportvezető
 • SALTO oktatás-képzés TCA forrásközpont csoport – Albrechtné Garai Katalin, SALTO oktatás-képzés TCA forrásközpont csoportvezető
 • Szakmai programtámogatási csoport – Kriskó Beáta, Szakmai programtámogatási csoportvezető
 • Felsőoktatási együttműködések csoport – Kamocsa Gábor, felsőoktatási együttműködések csoportvezető

Study in Hungary Igazgatóság
Jánosik Orsolya, Study in Hungary igazgató

 • Nemzetköziesítési csoport – Neumayer Petra Ildikó, nemzetköziesítési csoportvezető
 • Stipendium Hungaricum csoport
 • Stipendium Hungaricum Intézményi Koordinációs csoport – Dr. Gherdán Katalin, intézményi koordinációs csoportvezető
 • Monitoring és elemző csoport

Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság
Maróti Szilvia, gazdasági igazgató
Tölcsér Beáta, Gazdasági és üzemeltetési igazgatóhelyettes
Erdész János, Elszámolásokért felelős igazgatóhelyettes

 • Pénzügyi és számviteli csoport – Baranyi István, pénzügyi és számviteli csoportvezető
 • Emberierőforrás-gazdálkodási csoport – Márton Péter, emberierőforrás-gazdálkodási csoportvezető
 • Iratkezelési és üzemeltetési csoport – Bakos Szilvia, iratkezelési és üzemeltetési csoportvezető
 • Hazai támogatások pénzügyi elszámolását végző csoport – Tari Zsuzsanna, hazai támogatások pénzügyi csoportvezető
 • Nemzetközi támogatások pénzügyi elszámolását végző csoport – Tunner Péter János, nemzetközi támogatások pénzügyi csoportvezető
 • Működési támogatások pénzügyi elszámolását végző csoport
 • Közvetett uniós források csoport

Jogi Igazgatóság
Dr. Tőkés Géza, jogi igazgató

 • Jogi csoport – dr. Jónás Béla Zsolt, jogi igazgatóhelyettes

Kommunikációs Igazgatóság
Szabó Csilla, kommunikációs igazgató
Arany Anett, kommunikációs igazgatóhelyettes

 • Nemzetközi kommunikációért és alumniért felelős csoport – Koritsánszkyné Stift Viktória, nemzetközi kommunikációért és alumniért felelős csoportvezető
 • Erasmus+ kommunikációjáért felelős csoport – Bertalan Zsófia, Erasmus+ programkommunikációs csoportvezető
 • Digitális kommunikációért felelős csoport – Balogh Eszter, digitális kommunikációért felelős csoportvezető
 • Rendezvényszervezési csoport – Spanyár Krisztina, rendezvényszervezési csoportvezető
 • Grafikai tervezésért felelős csoport – Sebestyén Szilvia, grafikai tervezésért felelős csoportvezető

Informatikai Igazgatóság
Fodor Tamás, informatikai igazgató

 • Informatikai fejlesztési csoport – Őri András, informatikai fejlesztési csoportvezető
 • Informatikai üzemeltetési csoport – Lovas Zsolt, informatikai üzemeltetési csoportvezető

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek 

3.1. A felügyelt költségvetési szervek: nem értelmezhető

3.2. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nem értelmezhető

3.3. A szerv által alapított közalapítványok: nem értelmezhető

3.4. A szervezet által alapított lapok: nem értelmezhető

3.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek: nem értelmezhető

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

 1. A Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 2. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak.

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

A Közalapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § és 3. §-ában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. §-ában, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII., illetve a 2019. évi LXXX. törvényben megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre:

 1. A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolódásának, az európai integráció gondolatának és Magyarország EU-tagságból adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az ezzel járó kihívásoknak való megfelelés előmozdítása és támogatása.
 2. A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés keretein belül az egyenlő esélyek és hozzáférés előmozdítása, illetve a társadalmi előítéletek elleni küzdelem elősegítése. 

Alapító okirat (hatályos: 2023. január 02.)

A Tempus Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: 2024. április 01.)

A Szervezeti és működési szabályzat mellékletei:

A Tempus Közalapítvány minőségpolitikája

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Visszaélésbejelentési szabályzat

Etikai Kódex

A szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

 

2.  A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amely nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

 

III. Közszolgáltatások

1-2. A közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása:

Hazai és nemzetközi programok és projektek:

 • A CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS Magyarországi Irodája működtetésének biztosítása.
 • Az Európai Unió Erasmus+ programja végrehajtásának és az Erasmus+ Nemzeti Iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúság területén.
 • Az Európai Unió Európai Szolidaritási Testület programja végrehajtásának és az Európai Szolidritási Testület nemzeti iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúság területén.
 • A Youth Wiki projekt nemzeti koordinációs feladatainak ellátása.
 • A Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátása.
 • Az Alumni hálózat működtetése.
 • Az Európai Unió Európai Nyelvi Díj Programjának lebonyolítása.
 • A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítő fejlesztési programok szervezése és lebonyolítása, valamint az Új Széchenyi Terv programjainak lebonyolítása.
 • A szellemi erőforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi és hazai programok szervezése, amelyekre a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében felelős oktatási miniszter, emberi erőforrásokért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter a Közalapítványt felkéri.
 • A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban lévő képzések és pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése, szervezése és lebonyolítása.
 • Részvétel európai vagy nemzetközi szakmai hálózatok munkájában, illetve hazai vagy nemzetközi együttműködések kezdeményezése, tudásmenedzsment-folyamatok elindítása a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében. A Bologna-folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség reformjával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének elősegítése és nemzetközi népszerűsítésének támogatása és a tudománydiplomáciáért felelős tárcával együttműködve ezek koordinálása.
 • A Mobilitási Bizottság titkársági feladatainak ellátása.

Miniszteri ösztöndíjak:

 • A külföldi mobilitás elősegítése érdekében felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében felelős oktatási miniszter, emberi erőforrásokért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter nevében miniszteri ösztöndíjakat adományoz, és a feladatkörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat lát el. A közalapítvány útján adományozható miniszteri ösztöndíjak:
  • az államközi egyezmények és megállapodások - különösen a Stipendium Hungaricum Program - alapján biztosított ösztöndíjak,
  • a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak,
  • a magyar állami - oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó - külföldi ösztöndíjak,
  • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá
  • a Kormány által alapított és a Közalapítvány feladatkörébe utalt egyéb ösztöndíjak.

 

3. Igénybevétel rendje

 

4. Közszolgáltatások díja

A pályázás során a pályázókat terhelő költség nincs.

IV. A szervezet nyilvántartásai

1. Saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások: nem értelmezhető

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

Pályázatokhoz kapcsolódó adatok: a pályázás során kötelezően megadandó intézményi vagy személyes adatok, nyertes pályázatok esetében szerződéses adatok. Nem nyilvános.

Hírlevélre feliratkozottak adatai: név, e-mail cím. Nem nyilvános.

Szakértői adatbázis: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, adószám, TAJ szám, személyes adatok. Nem nyilvános.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A nyertes pályázatok listája elérhető: a pályázatok menüpont alatt az adott pályázattípusnál, a pályázati eredmények menüpont alatt

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A nyertes pályázatok listájának fénymásolási költsége 30 Ft/lap.

 

V. Nyilvános kiadványok

A Közalapítvány kiadányai elektronikus formában elérhetőek a Kiadványok menüpont alatt.

A költségtérítés mértéke: a Közalapítvány kiadványai elektronikus és nyomtatott formában is ingyenesen hozzáférhetőek

VI. Döntéshozatal, ülések:

A Közalapítvány döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a Kuratórium.
A Kuratóriumnak 11 tagja van.
Az elnök és a Kuratóriumi tagok megbízatása 3 év határozott időtartamra szól. A kuratóriumi tagság társadalmi megbízatás.

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium kivételes esetben tarthat zárt ülést.

A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának Ügyrendje.

VIIA szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Kuratórium határozatait - a személyi kérdések kivételével - nyílt szavazással hozza. A határozatok elfogadása - a Közalapítvány SZMSZ-ének kivételével - egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, melyet a következő ülésen újra szavazásra kell bocsátani.

Tempus Közalapítvány Alapító Okirat 8.2.2. pontja:

"A Kuratórium a döntéshozatali folyamatainak támogatására Kiértékelő Bizottságokat és Tanácsadói Bizottságokat hozhat létre. E tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására. A tanácsadó testületek tagjairól, feladatairól működésükről a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata állapít meg részletes szabályokat. 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

A Tempus Közalapítvány nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

VIII. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

Részletes információ megtalálható ide kattintva.

IX. Hirdetmények: 

A Tempus Közalapítvány a hirdetmények közzététele esetén a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján jár el.

 

X. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tempus Közalapítvány
Postacím:1438 Budapest, 70 Postafiók 508.
Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefon: 06-1-237-1300
email: info@tpf.hu

Az adatvédelmi tisztviselő, az információs jogokkal, így a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel foglalkozó személy neve:

 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

XI. Közzétételi listák

 • A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 
 • A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
  A Tempus Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

A Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatások

A Tempus Közalapítvány koordinálja az Európai Bizottság Erasmus+ programját, az Európai Szolidaritási Testület programot, a közép-európai CEEPUS programot, a Stipendium Hungaricum programot és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot, a kétoldalú megállapodásokon alapuló Államközi Ösztöndíjakat, valamint a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat.

A Projektiroda által kezelt támogatási programok:

 • A családpolitika, valamint a gyermek- és ifjúságpolitika tárgyában vissza nem térítendő, feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatások.
 • A “Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram” (Makovecz Program) keretében nyújtott támogatások.
 • A ,,külhoni székhelyen kívüli (kihelyezett) képzésekkel kapcsolatos támogatások, lebonyolítási irodák támogatása, hallgatói szervezetek támogatása, valamint a határon túli felsőoktatási intézmények működési és fejlesztő hozzájárulások” program keretében nyújtott támogatások.
 • A ,,fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj” program keretében nyújtott támogatások

 

Öt millió forint feletti szerződések:

I. Szerződés tárgya: Belső ellenőri feladatok ellátása.

 1. Felek neve: Tempus Közalapítvány, ETK Szolgáltató Zrt.
 2. Szerződés időtartama: 2021. január 1-től 2023. december 31-ig.
 3.  Szerződés értéke: 32 000 000,- forint

II. Szerződés tárgya: Iroda takarítási feladatok ellátása.

 1. Felek neve: Tempus Közalapítvány, MMM Cleaning Kft.
 2. Szerződés időtartama: 2021. szeptember 16.- 2022. június 30.
 3. Szerződés értéke: 18 776 118,- Ft

III. Szerződés tárgya: Szerver beszerzés

 1. Felek neve: Tempus Közalapítvány, Duna Elektronika Kft. (közös ajánlattevők képviseletében eljáró)
 2. Szerződés időtartama: 2017. október 27- 2022. április 26.
 3. Szerződés értéke: 57 074 725,- Ft

Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések: Nem releváns a Közalapítvány esetében.

EU támogatással megvalósult projektek: Nem releváns a Közalapítvány esetében

Közbeszerzési információk

Éves tervek elérhetősége:

Éves jelentések:

2007. évtől a Kiadványok menüpontban

2006

2005

2004

2003

2002

 

Közlemények az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

2012

2011

2010

2009

2008

 

Mérlegbeszámolók:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Közbeszerzés Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2024.

Éves közbeszerzési terv

 

2023.

Éves közbeszerzési terv

 

2022.

Éves közbeszerzési terv

 

2021.

Éves közbeszerzési terv

 

2020.

Éves közbeszerzési terv

 

2019.

Éves közbeszerzési terv

 

2018. 

Éves közbeszerzési terv

 

2016.

Campus Mundi Utazási szolgáltatások beszerzése

 

2015.

Éves közbeszerzési terv

Éves statisztikai összegzés

Campus Hungary Utazási szolgáltatások beszerzése - Ajánlattételi Felhívás

Campus Hungary Utazási szolgáltatások beszerzése - Szerződés

TKA Utazási szolgáltatások beszerzése - Ajánlattételi Felhívás

TKA Utazási  szolgáltatások beszerzése - Szerződés

 

2014.

Éves közbeszerzési terv 2014

Módosított közbeszerzési terv 2014

Pénzforgalmi számla és betéti szerződés

Nyomdai kivitelezés

Utazásszervezői szerződés

Nyomdai kivitelezés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

Nyomdai kivitelezés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői ajánlattételi felhívás - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001 és 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői szerződés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

 

 2013.

Éves közbeszerzési terv 2013

Statisztikai összegzés 2013

Nyomdai eljárás 2013

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás - Campus Hungary projekt

SzerződésTÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001

Szerződés TÁMOP 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

Utazásszervezői szerződés - Campus Hungary TÁMOP 4.2.4 B/1-11/1-2012-0001 és 4.2.4 B/2-11/1-2012-0001

 

2012.

Éves közbeszerzési terv 2012

Módosított éves közbeszerzési terv 2012

Statisztikai összegzés 2012

Nyomdai eljárás 2012

Nyomdai szerződés

Utazási csomag szolgáltatások 2012

Eljárást megindító felhívás

Szerződés - Campus Hungary projekt

 

2011.

Éves közbeszerzési terv 2011

Módosított közbeszerzési terv 2011

Statisztikai összegzés 2011

Nyomdai eljárás 2011

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

Nyomdai szerződés

Nyomdai szerződés teljesítése

 

2010. 

Éves közbeszerzési terv 2010

Módosított éves közbeszerzési terv 2010

Statisztikai összegzés 2010

Utazásszervezés 2010

Hirdetmény

Eljárás eredménye

Utazásszervezés II. 2010

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Utazás szerződés

Szerződés teljesítése

Nyomdai eljárás 2010

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

 

2009

 Éves közbeszerzési terv

Irodabérlet 

Ingatlanbérlet eredmény

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Nyomdai eljárás 

Ajánlattételi felhívás

Nyomda eredmény

Szerződés teljesítése

 

2008

Utazásszervezés

Szerződés módosítása - utazásszervezés

Szerződés teljesítése - utazásszervezés

Bankszámlavezetés és egyéb banki szolgáltatások nyújtása

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Nyomdai eljárás

Hirdetmény szerződés teljesítéséről

 

 Közbeszerzési szerződések listája 2003-2012