Szűrési feltételek

Hely

Oktatási szektor

Téma

Tantárgy

Pályázat

Minőségmenedzsment – Technológiával a pedagógusok tehermentesítéséért

2018 | Szakképzés | IKT, nívódíjas projekt | Budapest | IT Study Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont

2018

Magyar, brit, ír, olasz és spanyol szakképzési intézmények vették fel a kesztyűt a pedagógusok vállát nyomó adminisztrációs terhek ellen, és a minőségi szakképzési oktatás érdekében. Hogyan lehet egy Erasmus+ stratégiai partnerség projekt során egy komplex, a minőségbiztosítási rendszert támogató képzést és eszköztárat kidolgozni a technika vívmányainak segítségével? Hartyányi Máriát kérdeztük a nívódíjjal elismert nemzetközi együttműködésről.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MÁSKÉNT

2018 | | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat | Veszprém | KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MÁSKÉNT

2018

2018 őszén indult útjára a Reveal YouropEaN Cultural Heritage (ENriCH) elnevezésű pályázat, öt ország részvételével. Vállalásuk merész: szeretnék, ha a fiatalok számára a kulturális örökség kifejezés új értelmet nyerne. A program koordinátorát, a veszprémi önkormányzat Stratégiai Irodájának munkatársát, Knauer Annát kérdeztük arról, hogyan fognak eljutni idáig.

Külföldi pedagógusképzésekkel az integrált oktatásért

2018 | Köznevelés | nívódíjas projekt, nyelvtudás, SNI, tanári kompetenciák | Baranya | Városközponti Általános Iskola - Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola

2018

Egyre több sajátos nevelési igényű, speciális ellátást kívánó gyermek vesz részt a köznevelési intézmények oktató-nevelő folyamatában. Az iskolák diákjainak összetétele változatos, az inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazásának egyik legfontosabb része pedig az intézményen belüli hatékony együttműködés, amelyre a pedagógusoknak is fel kell készülniük. Ezzel a témával foglalkoztak a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola nívódíjjal elismert Erasmus+ projektjében. A részletekről Jutasi Szilvia projektkoordinátort és Lombosi Nikolett szakmai koordinátort kérdeztük.

Új receptek és minőségbiztosítási dokumentumok

2018 | Szakképzés | munkaerőpiac, nívódíjas projekt, szakmai gyakorlat, vendéglátás | Csongrád | Új receptek és minőségbiztosítási dokumentumok - Erasmus+ nívódíj 2018

2018

Hosszú évek óta biztosít szakács, pincér és cukrász tanulói számára külföldi tapasztalatszerzési lehetőséget a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája. Kiváló pályázataiknak, valamint projektjeik tudatos és hosszú távú tervezésének köszönhetően számtalan díjban részesültek már. Az évek alatt szerzett tapasztalatokat újrahasznosítják, pályázati eszköztárukat folyamatosan bővítik, ennek köszönhetően nyerhették el idén az Erasmus+ Nívódíjat. Jancsikinné Smicskó Klára projektkoordinátorral beszélgettünk.

Ifjúsági szakemberek egyéni fejlesztése - csoportkontextusban

2018 | Ifjúsági terület | nívódíjas projekt | Budapest | Ifjúsági szakemberek egyéni fejlesztése - csoportkontextusban - Erasmus+ nívódíj 2018

2018

Lehetséges ez? A Changemaker című Erasmus+ ifjúsági projektnek sikerült. Az egyéni fejlesztőfolyamat keretében elsősorban a kiégés megelőzésével és a motiváció fenntartásával foglalkoztak – a résztvevők saját szükségletei mentén. A projektben nyolc nemzetközi partner dolgozott együtt a 21. századi készségek fejlesztése, az ifjúsági munka minőségének növelése, az önkéntesség, a fiatalok társadalmi részvételének és vállalkozói készségének előmozdítása érdekében. Csákány Viktóriával, az Egyesek Ifjúsági Egyesület társelnökével, a nívódíjjal elismert képzési program szakmai vezetőjével beszélgettünk a „hogyanok” kapcsán.

Nem szükségszerű, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek más életpályát járjanak be

2018 | Köznevelés | nívódíjas projekt, SNI | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rejtett Kincsek Down Egyesület

2018

Pedagógusok számára is meglepő eredménnyel zárult a Rejtett Kincsek Down Egyesület koordinálásával megvalósult Erasmus+ projekt. Három hónapon keresztül tartottak közös foglalkozásokat tipikus fejlődésű, valamint fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyerekeknek Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Az inkluzív nevelés pozitív üzenetét szerették volna a lehető legtöbb általános iskolába eljuttatni, hogy az együttnevelésre épülő oktatás lehetőségét minél többen megtapasztalhassák. Az Európai Unió támogatásával kidolgozott módszertani anyag kifejlesztéséért és gyakorlati kipróbálásáért Erasmus+ Nívódíjban részesültek. A koordinátorral, Kisari Károllyal beszélgettünk.

A vita során mindenki szóhoz jut

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, nívódíjas projekt, nyelvtudás | Csongrád | Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged

2018

Mi kell ahhoz, hogy jól kialakított véleményünk legyen? Hogyan tudjuk képviselni azt? Hogy érhetjük el, hogy ne csak meghallgatni, de megérteni, és saját érveinkhez illeszteni is tudjuk a másik fél álláspontját? A szegedi Waldorf Iskola három partnerével közösen egy kétéves projektet koordinált, és a fenti kérdésekre már van válaszuk. Az Erasmus+ Nívódíjjal elismert projekt a tanulók szövegértési és szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését tűzte ki célul, de a részt vevő iskolák számára számos más, az eredeti célokon túlmutató hozadéka is volt. A szakmai koordinátorokkal, Gera Judittal és Bató Ágnessel beszélgettünk.

„Nemcsak tudást építünk, hanem közösséget is” Képzéssorozat a közösségi mezőgazdálkodás fejlesztéséért

2018 | Felnőtt tanulás | gazdálkodás, mezőgazdaság, nívódíjas projekt | Budapest | Tudatos Vásárlók Egyesülete

2018

Képezzük gyakorlatorientáltan azokat, akik termelői és vásárlói közösségeket hoznának létre – ez az ötlet, és annak kiváló kivitelezése Erasmus+ Nívódíjat hozott a Tudatos Vásárlók Egyesületének. Az általuk kidolgozott tréning során az alapoktól a közösségépítésen át a termelés mikéntjéig sok mindenben fejlődhettek kezdő és gyakorlott gazdálkodók. A külföldi partnerekkel együtt megvalósított képzéssorozat híre pedig még Ázsiába is eljutott. Az eredményekről Perényi Zsófi a koordinátor számolt be.

LAWrider – Emberi jogok fiatalok tolmácsolásában

2018 | Ifjúsági terület | aktív állampolgárság, nívódíjas projekt | Csongrád | Creative Elephant Studio Kft.

2018

Az emberi jogok ismerete nem képezi szerves részét a középiskolai tananyagnak, ezen szerettek volna változtatni a LAWrider Erasmus+ nemzetközi ifjúsági kezdeményezés résztvevői. Magyarországi, romániai és horvátországi fiatalok egy-egy csoportja filmes eszközökkel dolgozta fel az emberi jogok témáját, aminek eredményeként tíz kisfilm és a hozzá tartozó óravázlat készült el. Ezeket felhasználva középiskolai környezetben is játékosan, mégis tanulságosan lehet beszélgetni a témáról. Csóti-Gyapjas Dóra és Balla Gábor koordinátorokat kérdeztük a nívódíjjal elismert projektről.

A múlt értékei - Kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek képzése

2018 | Felsőoktatás | | Budapest | Eötvös Lóránd Tudományegyetem

2018

Második alkalommal nyerte el az Európai Bizottság támogatását az a nemzetközi Erasmus Mundus mesterképzés, amelyet az ELTE koordinál. A kulturális örökség tanulmányok szakember nemzetközi képzésre idén 13 országból jelentkeztek hallgatók. A TEMA+ a Kulturális Örökség Európai Évének (2018) hivatalos programjai közé tartozik. Nemcsak a képzés tematikáját tekintve illeszkedik tökéletesen abba, hanem számos egyéb kiegészítő eseményével is.

Fordított tanulás a szakképzésben

2018 | Szakképzés | | Pest | iTStudy Hungary Kft.

2018

A technológiai fejlődés következtében megváltoztak a diákok tanulási szokásai is. Az iskolákban a technológia adta lehetőségek kihasználásán túl módszertani megújulásra is szükség van. Át kell gondolni a tanár szerepét – tudomásul kell venni, hogy többé már nem ő a tudás egyetlen forrása, de szerepe, a tanulási folyamat támogatójaként továbbra is nélkülözhetetlen.

A projekt, ami ott kezdődött, ahol véget ért

2018 | Felsőoktatás | | Budapest | Budapesti Corvinus Egyetem

2018

proAbility: megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésével

E-Story – Modern kor, modern módszerek a történelemtanításban

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, művészet | Budapest | Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány

2018

Hét ország (Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia) részvételével valósult meg az az Erasmus+ tananyagfejlesztési projekt, amely a középiskolák történelemtanárait célozta meg. A cél: szórakoztató módon megismertetni a fiatalokkal közös európai kultúránkat, és közös történelmünknek azokat a vonásait, melyek európai polgárokként összekötnek bennünket.

Tanulj bringázni a suliban!

2018 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, sport | Budapest | Vuelta Sportegyesület

2018

Safe4Cycle – BringaAkadémia európai módra

Európa helyben van? - Települések európai együttműködése az ifjúságügy fejlesztése érdekében

2018 | Ifjúsági terület | aktív állampolgárság | Budapest | Erasmus+ nemzeti irodáinak hálózata

2018

Az Európai Unió tagállamai maguk határozzák meg ifjúságpolitikájukat, ez a szakpolitika tagállami hatáskörben van. Ugyanakkor számos uniós ajánlás, tanácsi határozat gondoskodik arról, hogy az egyes országok közös elveket, célokat kövessenek és stratégiájukat az uniós értékekre alapozzák. A tagállamok többsége rendelkezik nemzeti ifjúsági stratégiával vagy ifjúsági törvénnyel, amelyek a fiatalokkal kapcsolatos álláspontot rögzítik és bizonyos nemzeti szintű rendelkezéseket tartalmaznak.

Óvodapedagógusok a nagyvilágban

2018 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, interkulturális tapasztalat, mobilitás, nyelvtudás | Fejér | Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda

2018

Az Erasmus+ program köznevelési mobilitási pályázattípusában az óvodáknak, bölcsődéknek is kiemelkedő szerep jut. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák, de akár a vezetőség tagjai is részt vehetnek külföldi nyelvtanfolyamon, módszertani továbbképzésen, szakmai látogatáson vagy hospitáláson a program támogatásával, ezáltal a munkatársak lehetőséget kaphatnak a szakmai, szellemi megújulásra. A perkátai Szivárvány Óvoda két sikeres Erasmus+ projektet is megvalósított, melyek hatása nem ért véget a projektek befejeztével. Az Erasmus+ projektcsapat tagjait kérdeztük meg arról, hogy miért érdemes óvodaként részt venni nemzetközi pályázatokban.

KÖRNYEZETVÉDELMEN ÉS EU-S PROBLÉMÁKON TÚL: „Az volt az elsődleges célunk, hogy jobban megismerjük egymást!”

2018 | | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat | Veszprém |

2018

A Helyi környezetvédelmi erőfeszítések az EU környezetvédelmi szakpolitikája tükrében elnevezésű projekt az Európa a polgárokért program testvérvárosok találkozója támogatásával valósult meg. Ahhoz képest, hogy a környezetvédelmen volt a hangsúly, az uniós intézményektől a gasztronómiáig és a néptáncig sok minden más is szóba került. A program eredményeiről és kihívásairól a pályázat koordinátorát, Borbásné Gazdag Gabriellát, a Várpalotai Önkormányzat nemzetközi referensét kérdeztem.

ELŐÍTÉLET HELYETT VÁLASZD AZ ÉLETET!

2018 | | aktív állampolgárság | Pest | Szembenézés Alapítvány (projektpartner)

2018

Miért kell még mindig a holokauszttal foglalkozni? – kérdezik sokan, sokszor. A Szembenézés Alapítvány könnyen érthető, pozitív emlékezetprojektjével az eddigiektől eltérő, erős választ ad erre a kérdésre

Sorsdöntő kérdések megoldásához bárki hozzájárulhat

2018 | | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat | Vas | KŐSZEGI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET

2018

Még mi, a kicsik is sokat számítunk – ez a mottója a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület legutóbbi, Európa a polgárokért program keretében megvalósított nemzetközi projektjének. Az EULOCAL kezdeményezés globális jelentőségű témák kapcsán vizsgálta, hogyan járulhatnak hozzá kis közösségek, nemzetek a közös sikerekhez. A projektről dr. Mátrai Istvánt, az egyesület elnökét kérdeztük.

MIRE TANÍT A MÚLT?

2018 | | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat | Pest | KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018

Hogyan élünk együtt ma a történelem sötétebb fejezeteivel? Megmenthetjük-e a jövő generációit a háborúk és a totalitárius rezsimek fenyegetésétől? Mit kell tennünk ahhoz, hogy az idegengyűlölet, az intolerancia és a diszkrimináció ne nyerhessen teret? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Európa a polgárokért program támogatásával megvalósuló, Cellafalra karcolva című nemzetközi projekt, amelyről Lippai Klaudia, a kezdeményezés magyar koordinátora számolt be.

Európai adatbázisok

A Tempus Közalapítvány honlapján sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »
Bezár X

Minden jog fenntartva, 2014 © Tempus Közalapítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000576/2014

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 1077 BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. • TELEFON: (+36 1) 237-1300 • FAX: (+36 1) 239-1329 • INFÓVONAL: (+36 1) 237-1320
E-MAIL: INFO{KUKAC}TPF.HU