Szűrési feltételek

Hely

Oktatási szektor

Téma

Tantárgy

Pályázat

Minőségmenedzsment – Technológiával a pedagógusok tehermentesítéséért

2018 | Szakképzés | IKT, nívódíjas projekt | Budapest | IT Study Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont

2018

Magyar, brit, ír, olasz és spanyol szakképzési intézmények vették fel a kesztyűt a pedagógusok vállát nyomó adminisztrációs terhek ellen, és a minőségi szakképzési oktatás érdekében. Hogyan lehet egy Erasmus+ stratégiai partnerség projekt során egy komplex, a minőségbiztosítási rendszert támogató képzést és eszköztárat kidolgozni a technika vívmányainak segítségével? Hartyányi Máriát kérdeztük a nívódíjjal elismert nemzetközi együttműködésről.

Külföldi pedagógusképzésekkel az integrált oktatásért

2018 | Köznevelés | nívódíjas projekt, nyelvtudás, SNI, tanári kompetenciák | Baranya | Városközponti Általános Iskola - Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola

2018

Egyre több sajátos nevelési igényű, speciális ellátást kívánó gyermek vesz részt a köznevelési intézmények oktató-nevelő folyamatában. Az iskolák diákjainak összetétele változatos, az inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazásának egyik legfontosabb része pedig az intézményen belüli hatékony együttműködés, amelyre a pedagógusoknak is fel kell készülniük. Ezzel a témával foglalkoztak a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola nívódíjjal elismert Erasmus+ projektjében. A részletekről Jutasi Szilvia projektkoordinátort és Lombosi Nikolett szakmai koordinátort kérdeztük.

Új receptek és minőségbiztosítási dokumentumok

2018 | Szakképzés | munkaerőpiac, nívódíjas projekt, szakmai gyakorlat, vendéglátás | Csongrád | Új receptek és minőségbiztosítási dokumentumok - Erasmus+ nívódíj 2018

2018

Hosszú évek óta biztosít szakács, pincér és cukrász tanulói számára külföldi tapasztalatszerzési lehetőséget a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája. Kiváló pályázataiknak, valamint projektjeik tudatos és hosszú távú tervezésének köszönhetően számtalan díjban részesültek már. Az évek alatt szerzett tapasztalatokat újrahasznosítják, pályázati eszköztárukat folyamatosan bővítik, ennek köszönhetően nyerhették el idén az Erasmus+ Nívódíjat. Jancsikinné Smicskó Klára projektkoordinátorral beszélgettünk.

Ifjúsági szakemberek egyéni fejlesztése - csoportkontextusban

2018 | Ifjúsági terület | nívódíjas projekt | Budapest | Ifjúsági szakemberek egyéni fejlesztése - csoportkontextusban - Erasmus+ nívódíj 2018

2018

Lehetséges ez? A Changemaker című Erasmus+ ifjúsági projektnek sikerült. Az egyéni fejlesztőfolyamat keretében elsősorban a kiégés megelőzésével és a motiváció fenntartásával foglalkoztak – a résztvevők saját szükségletei mentén. A projektben nyolc nemzetközi partner dolgozott együtt a 21. századi készségek fejlesztése, az ifjúsági munka minőségének növelése, az önkéntesség, a fiatalok társadalmi részvételének és vállalkozói készségének előmozdítása érdekében. Csákány Viktóriával, az Egyesek Ifjúsági Egyesület társelnökével, a nívódíjjal elismert képzési program szakmai vezetőjével beszélgettünk a „hogyanok” kapcsán.

Nem szükségszerű, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek más életpályát járjanak be

2018 | Köznevelés | nívódíjas projekt, SNI | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rejtett Kincsek Down Egyesület

2018

Pedagógusok számára is meglepő eredménnyel zárult a Rejtett Kincsek Down Egyesület koordinálásával megvalósult Erasmus+ projekt. Három hónapon keresztül tartottak közös foglalkozásokat tipikus fejlődésű, valamint fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyerekeknek Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Az inkluzív nevelés pozitív üzenetét szerették volna a lehető legtöbb általános iskolába eljuttatni, hogy az együttnevelésre épülő oktatás lehetőségét minél többen megtapasztalhassák. Az Európai Unió támogatásával kidolgozott módszertani anyag kifejlesztéséért és gyakorlati kipróbálásáért Erasmus+ Nívódíjban részesültek. A koordinátorral, Kisari Károllyal beszélgettünk.

A vita során mindenki szóhoz jut

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, nívódíjas projekt, nyelvtudás | Csongrád | Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged

2018

Mi kell ahhoz, hogy jól kialakított véleményünk legyen? Hogyan tudjuk képviselni azt? Hogy érhetjük el, hogy ne csak meghallgatni, de megérteni, és saját érveinkhez illeszteni is tudjuk a másik fél álláspontját? A szegedi Waldorf Iskola három partnerével közösen egy kétéves projektet koordinált, és a fenti kérdésekre már van válaszuk. Az Erasmus+ Nívódíjjal elismert projekt a tanulók szövegértési és szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését tűzte ki célul, de a részt vevő iskolák számára számos más, az eredeti célokon túlmutató hozadéka is volt. A szakmai koordinátorokkal, Gera Judittal és Bató Ágnessel beszélgettünk.

„Nemcsak tudást építünk, hanem közösséget is” Képzéssorozat a közösségi mezőgazdálkodás fejlesztéséért

2018 | Felnőtt tanulás | gazdálkodás, mezőgazdaság, nívódíjas projekt | Budapest | Tudatos Vásárlók Egyesülete

2018

Képezzük gyakorlatorientáltan azokat, akik termelői és vásárlói közösségeket hoznának létre – ez az ötlet, és annak kiváló kivitelezése Erasmus+ Nívódíjat hozott a Tudatos Vásárlók Egyesületének. Az általuk kidolgozott tréning során az alapoktól a közösségépítésen át a termelés mikéntjéig sok mindenben fejlődhettek kezdő és gyakorlott gazdálkodók. A külföldi partnerekkel együtt megvalósított képzéssorozat híre pedig még Ázsiába is eljutott. Az eredményekről Perényi Zsófi a koordinátor számolt be.

LAWrider – Emberi jogok fiatalok tolmácsolásában

2018 | Ifjúsági terület | aktív állampolgárság, nívódíjas projekt | Csongrád | Creative Elephant Studio Kft.

2018

Az emberi jogok ismerete nem képezi szerves részét a középiskolai tananyagnak, ezen szerettek volna változtatni a LAWrider Erasmus+ nemzetközi ifjúsági kezdeményezés résztvevői. Magyarországi, romániai és horvátországi fiatalok egy-egy csoportja filmes eszközökkel dolgozta fel az emberi jogok témáját, aminek eredményeként tíz kisfilm és a hozzá tartozó óravázlat készült el. Ezeket felhasználva középiskolai környezetben is játékosan, mégis tanulságosan lehet beszélgetni a témáról. Csóti-Gyapjas Dóra és Balla Gábor koordinátorokat kérdeztük a nívódíjjal elismert projektről.

A múlt értékei - Kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek képzése

2018 | Felsőoktatás | | Budapest | Eötvös Lóránd Tudományegyetem

2018

Második alkalommal nyerte el az Európai Bizottság támogatását az a nemzetközi Erasmus Mundus mesterképzés, amelyet az ELTE koordinál. A kulturális örökség tanulmányok szakember nemzetközi képzésre idén 13 országból jelentkeztek hallgatók. A TEMA+ a Kulturális Örökség Európai Évének (2018) hivatalos programjai közé tartozik. Nemcsak a képzés tematikáját tekintve illeszkedik tökéletesen abba, hanem számos egyéb kiegészítő eseményével is.

Fordított tanulás a szakképzésben

2018 | Szakképzés | | Pest | iTStudy Hungary Kft.

2018

A technológiai fejlődés következtében megváltoztak a diákok tanulási szokásai is. Az iskolákban a technológia adta lehetőségek kihasználásán túl módszertani megújulásra is szükség van. Át kell gondolni a tanár szerepét – tudomásul kell venni, hogy többé már nem ő a tudás egyetlen forrása, de szerepe, a tanulási folyamat támogatójaként továbbra is nélkülözhetetlen.

A projekt, ami ott kezdődött, ahol véget ért

2018 | Felsőoktatás | | Budapest | Budapesti Corvinus Egyetem

2018

proAbility: megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésével

E-Story – Modern kor, modern módszerek a történelemtanításban

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, művészet | Budapest | Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány

2018

Hét ország (Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia) részvételével valósult meg az az Erasmus+ tananyagfejlesztési projekt, amely a középiskolák történelemtanárait célozta meg. A cél: szórakoztató módon megismertetni a fiatalokkal közös európai kultúránkat, és közös történelmünknek azokat a vonásait, melyek európai polgárokként összekötnek bennünket.

Óvónők a világ körül

2017 | Köznevelés | tanári kompetenciák | Fejér | Perkátai Szivárvány Óvoda

2017

Románia, Lettország és Anglia: a perkátai Szivárvány Óvoda pedagógusai alaposan körülnéztek a világban, vajon hogyan nevelik a gyermekeket tőlünk kicsit messzebb. Az élmények mellett arról is beszélgettünk, hogyan hasznosítják az Erasmus+ program tapasztalatait itthon.

Tapasztalatcsere zenével, tánccal, énekszóval

2017 | | aktív állampolgárság, önkéntesség | Pest | Tapasztalatcsere zenével, tánccal, énekszóval

2017

Kilencszázötven év: ez lehet Alsónémedi legnagyobb büszkesége. Ennyi ideje bizonyítottan élnek itt emberek a Duna-Tisza közén, Pest megye egyik legrégebben lakott helységében. Egy ilyen múltú településnek bőven van mondanivalója a „szomszédoknak”, és az Európa a polgárokért programnak köszönhetően az itteniek már számos alkalommal át is adhatták tapasztalataikat a testvérvárosaiknak.

Testvérvárosok párbeszédben

2017 | | aktív állampolgárság, önkéntesség | Bács-Kiskun | Testvérvárosok párbeszédben

2017

Az Európa a polgárokért program keretében magyarországi, szerbiai, romániai és szlovákiai kistelepülések lakói találkoztak Tompán 2017 augusztusában. A Szolidaritás, szuverenitás és Európa jövője a Brexit után című projekt csaknem 270 fő részvételével zajlott. Végh Lászlót, Tompa polgármesterét kérdeztük az eseménysorozatról.

Európa egységes, élő egész

2017 | | aktív állampolgárság, önkéntesség | Komárom-Esztergom | Mire Magyar Identitásért Regionális Egyesület

2017

A polgár útja a történelem tükrében című projekt segítségével 4 ország 6 civil szervezete indított párbeszédet az Európai Unió által biztosított szabadságról és jogokról. A generációkat összekötő programnak köszönhetően a fiatal korosztály számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a közös értékeket építeni és óvni kell. A kiemelkedő sikerű kezdeményezést nemrég európai szintű díjjal ismerték el, amelyet a demokratikus közösségek építéséhez hozzájáruló civil szervezetek kaphatnak meg. A magyar résztvevő Magyar Identitásért Regionális Egyesület képviselőjével, Illés Kádek Kata projektkoordinátorral beszélgettünk.

Történelem testközelből

2017 | | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat, önkéntesség | Pest | Történelem testközelből

2017

A Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium diákjai azt tanulmányozzák az Európa a polgárokért program keretében, hogy a civil társadalom hogyan járult hozzá a diktatúra bukásához és a demokráciába való átmenethez. Öt európai országban vizsgálják a kérdést az „Építsük együtt a demokratikus Európát!” projektben: Magyarországon, Németországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Görögországban. A témában szervezett rendezvények mellett a fiatalok által készített videóinterjúk, kérdőívek és kiállítások mutatják be az adott korszakot. A projekt koordinátorát, Varga Adrienne-t az eddigi tapasztalatokról kérdeztük.

Társadalmi vállalkozások a fenntarthatóságért

2017 | | aktív állampolgárság, önkéntesség, vállalkozókészség fejlesztése | Békés |

2017

Milyen egy jó program, amelyben országok, városok kooperálnak egymással? Olyasmivel foglalkozik, ami minden résztvevő számára fontos és aktuális, lehetőséget ad a jó gyakorlatok cseréjére, és benne rejlik a tartós együttműködés lehetősége. Egy ilyen támogató hálózat felépítésére tesz kísérletet most Gyula Város Önkormányzata a Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért című nyertes projektje keretében.

Játszva tanulni és játékosan tanítani - Fejleszd a vállalkozási készségeid! - Erasmus+ Nívódíj 2017

2017 | Szakképzés | IKT, munkaerőpiac, nívódíjas projekt, vállalkozókészség fejlesztése | | TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft

2017

Egy játék, amelyet nem csak, hogy nem tilos az órán játszani, hanem egyenesen ajánlott, és még a Tajvani Egyetem is szeretné kipróbálni? Ismerkedjen meg az Agropoly-val, amely az agrárszakképzésben tanuló fiatalok vállalkozói készségeinek fejlesztésére jött létre. Az Erasmus+ program támogatásával megvalósult projektről a TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. képviseletében Kövesd Andrea koordinátorral és Lengyel Adrienn projektmenedzserrel beszélgettünk.

Kétkultúrájú iskolából interkulturális közösség - Erasmus+ Nívódíj 2017

2017 | Köznevelés | nívódíjas projekt, nyelvtudás, tanári kompetenciák | Budapest | Budapesti Nemzetközi Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2017

A Budapesti Nemzetközi Iskolában végzett munka túlmutat egy Erasmus+ mobilitási projekt határain. Nemcsak a munkatársak nyelvi és módszertani fejlesztése volt a cél, hanem az is, hogy a brit és a magyar alaptantervet jobban összehangolva új tanmeneteket alakítsanak ki. Az iskola első Erasmus+ projektjének köszönhetően átalakították a pedagógiai programjukat, és most már új, kétnyelvű bizonyítványt is kapnak a tanulóik. Hogy eközben hogyan kerültek egymáshoz közelebb az amerikai, indiai, ír és magyar kollégák, arról Vályi Éva koordinátor mesélt.

Európai adatbázisok

A Tempus Közalapítvány honlapján sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »
Bezár X

Minden jog fenntartva, 2014 © Tempus Közalapítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000576/2014

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 1077 BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. • TELEFON: (+36 1) 237-1300 • FAX: (+36 1) 239-1329 • INFÓVONAL: (+36 1) 237-1320
E-MAIL: INFO{KUKAC}TPF.HU